Ploty montáž

 

A aká by mala byť správne zvolená výška plota? Výška plota ovplyvňuje jeho účelnosť a vzhľad, od nej závisí nevyhnutná konštrukcia a výber materiálu. Pri rozhodovaní je potrebné brať do úvahy proporcionalitu medzi veľkosťou pozemku a domu. Oplotenie do výšky 1 m je nenápadné a jeho ochranný účinok je nepatrný, preto sa hodí do okrajových polôh. Plot vysoký do 150 cm tvorí už jasné ohraničenie, ale oku ešte neprekáža. V tejto výške ešte nepôsobí ako výrazná bariéra. Plot s výškou nad 150 cm pôsobí už priestorotvorne a pri výške 170 cm je výraznou pohľadovou bariérou. Ideálnou je výška 150-180 cm, lebo pôsobí aj ako zábrana proti preskočeniu veľkého psa. Ak táto výška nestačí ako pohľadová zábrana, je možné oplotenie doplniť výsadbou živého plota. Výška nad 200 cm už veľmi dvíha náklady na realizáciu i nároky na stabilitu konštrukcie.

Plot je líniová stavba, kde dĺžka výrazne prevláda nad výškou. Ak je dlhá línia nečlenená, jednoliata, pôsobí pri vnímaní odpudzujúco nudne, preto je namieste ju členiť použitím a rytmickým opakovaním kontrastných prvkov. Kontrastne voči vodorovnej línii oplotenia pôsobia vertikálne stĺpiky alebo medzery či prerušenia, ktoré delia líniu na časti. Vzhľadom na výšku oplotenia je najvhodnejšia vzdialenosť medzi nosnými prvkami (stĺpikmi) 200 – 250 cm. Táto dĺžka je vhodná aj pre členenie alebo delenie rovnakých častí. Dĺžka jednotlivých polí (pri plote s podmurovkou) má byť v proporcii k výške, najlepšie v pomere 3:2 alebo 3:1. Pomer výšky stĺpika k výške podmurovky je tiež 3:1 alebo 3:2, ak chceme zvýšenou murovanou časťou viac izolovať priestor od ulice. Šírka konštrukcie pri murovanom plote alebo podmurovke je 30 cm a viac (pri tehlovom murive i 45 cm a múre z lomového kameňa i 50 cm, gabiony – drôtené koše plnené kameňom – môžu byť ešte širšie).

Ako bolo už viackrát spomenuté plot je neodmysliteľnou súčasťou skoro každej stavby. Dotvára celkový imidž celému objektu. Je dôležité si uvedomiť, akú funkciu má pre Vás plot plniť. Na základe toho sa rozhodujete, aký tvar má mať, aký materiál sa má na jeho stavbu použiť. Niekto sa rozhodne len pre dočasné riešenie v podobe pletivové plota, ktorý nie je finančné až tak náročný, no do budúcna má plány svoj dom okrášliť plotom betónovým, kovovým alebo iným druhom. Väčšina ľudí sa, v snahe ušetriť peniaze, v súvislosti so stavbou rozhodne, že si plot dokončia sami. Pri niektorých, spravidla finančne tých menej náročnejších oploteniach nie je problém s jeho montážou, no ak sa rozhodnete, že Váš plot má byť natrvalo súčasťou Vášho domu je lepšie siahnuť po odbornej pomoci. Stačí si správne vybrať, nie každý je ochotný Vám pomôcť aj formou konzultácie, my áno. Na našej stránke Vám ponúkame postup pri stavbe kovového mriežkového plota.

POSTUP:

1. Vyznačte si kde majú byť umiestnené stĺpiky. Ako orientačná pomôcka Vám postačí šnúra.

2. Jamy pre stĺpiky majú mať veľkosť 30×30 cm a hĺbku 50 cm. Na vyhĺbenie Vám postačí rýľ.

3. Prvý diel kovového plota si položte na čo najrovnejšiu plochu a zmontujte ho (mriežkový diel, stĺpiky a skrutky a matice).

4. Mriežku pripevnite na stĺpiky skrutkami.

5. Prvé dve jamy zaplňte 10 cm betónu a vsaďte do nich stĺpiky s mriežkou.

6. Stĺpiky provizórne stabilizujte a vodováhou zvisle a vodorovne vyrovnajte.

7. Jamy zaplňte betónom. potom podľa šnúry pripevnite na stĺpik ďalší diel.

8. Diel za dielom sa skrutkami a maticami pripevňuje na stĺpiky.

Toto bol len jeden z najjednoduchších postupov montáže jednoduchého kovového oplotenia. Zložitejšie ploty je dobré vidieť aj zdokumentované prostredníctvom obrázkovej fotodokumentácie, môžeme Vám ich poskytnúť. Sme tí, ktorí Vám dokážu odpovedať na každú otázku. Dokážeme Vám pomôcť pri výbere vhodného typu plota, pri výbere materiálov, poradíme Vám, aký plot, či bránka sa hodí k Vášmu domu. Stačí sa na nás obrátiť s Vašimi požiadavkami si vieme poradiť. Sme tu pre Vás, aby sme z Vášho domu urobili dokonalý a bezpečný domov, vďaka vhodne zvolenému typu oplotenia.

Súčasným a moderným trendom oplotenia sú betónové ploty, ktoré sa vyznačujú množstvom pozitívnych vlastnostní, a to nielen vďaka dobrým vlastnostiam použitých materiálov pri ich výrobe. Nakoľko sa vyrábajú v rôznych prevedeniach sú univerzálnym riešením pre nové domy ako aj domy po rekonštrukcii. Konzultácia o vhodnosti použitia daného typu oplotenia k Vášmu domu je možná. Konečné rozhodnutie je na Vás. My sme tu pre Vás. Pracujeme rýchlo a precízne, s tými najmodernejšími materiálmi. Môžete si k nám prísť nielen pre plot ale aj pre pomoc, či konzultáciu, sme Vám k dispozícii.